Kantine og personalrestaurant 4 SV 03557 Foto Marius Rua

Muligheter på menyen i Midt-Norge

Få bransjer ble hardere rammet av pandemien enn dem som sørget for mat til landets kantinebord. I et år fylt av opp- og nedturer ble samhold og nytekning de viktigste ingrediensene. Nå starter jobben med å utdanne enda flere fagarbeidere som brenner for service og de gode matopplevelsene.

Støtt i stormen

I 2018 gjorde 4Service en av mange gode rekrutteringer. Odny Aarhaug ble hentet inn som regionsjef Midt-Norge for kantiner og personalrestauranter under divisjonen facility service (FS).

– Jeg er utdannet restaurantkokk og har lang erfaring fra andre FS-selskaper, forklarer Aarhaug.

Regionsjefen kommer fra Melhus, litt utenfor Trondheim, og kjenner både området og faget godt.

– Kombinasjonen av bakgrunnen min fra kjøkkenet og videreutdanningen jeg har tatt på BI, gir meg en fordel i hverdagen. Jeg vet hva våre flinke folk trenger av oppfølging og støtte for å kunne levere på topp hver eneste dag.

Som regionsjef er arbeidsoppgavene mange. Hun har ansvaret for kunder, kontrakter, daglig drift samt det å kunne avdekke muligheter i hvert enkelt bygg der 4Service har ansvaret. I en hektisk hverdag er det viktig å holde tunga rett i munnen og levere som avtalt.

– Vi skal alltid holde det vi lover, det er bud nummer én! Og kan vi ikke svare i dag, ja, da må vi være tydelige på når spørsmålene skal besvares.

Kontoret Aarhaug har som base, består av ti kollegaer som jobber med drift av 4Services kantiner i Midt-Norge. Totalt har hun ansvaret for prestasjonene til 90 medarbeidere.

– En av mine viktigste arbeidsoppgaver er å skape et godt arbeidsmiljø og stille med godt humør på jobb. Smil smitter til både kollegaer og kunder, forteller Aarhaug engasjert.

2021 ble ikke som forventet. Årets store omsetningstopp i desember uteble som en følge av regjeringens nedstengning, og mange spennende planer måtte legges på is.

– Året i sin helhet inkluderte både oppturer og nedturer. Vi måtte støtte og se hverandre, gi rom og vise åpenhet. Vi har snakket mye sammen under pandemien, og uten de gode kollegaene i HR- og HMS-avdelingene hadde vi ikke landet så godt på beina. De har hjulpet oss utrolig mye gjennom denne tiden, skryter Aarhaug.

Samtidig som hun har støttet kollegaer, har Aarhaug også brukt mye tid på å håndtere kunder og kontrakter.

– Vi har opprettholdt vår markedsposisjon, og i ettertid har mange gårdeiere takket oss for at vi sto støtt i stormen. Jeg er stolt av at vi har klart å ta så godt vare på både hverandre og kundene våre. Videre har vi jobbet mye med forberedende oppstarter av nye kontrakter for 2022.

At 4Service og Aarhaug har gjort mye rett, er medarbeiderundersøkelsen et bevis på.

– I 2021 hadde vi tidenes beste resultat for kantine i Midt-Norge. Den dagen resultatene forelå – det var en ekstra god dag, smiler Aarhaug.

Odny Aarhaug

Kundeundersøkelsen

Det var ikke bare medarbeiderne som ble spurt om 4Services prestasjon under fjoråret.

– Den årlige kundeundersøkelsen i desember ga oss kjemperesultater. Jeg husker spesielt godt et av sitatene fra en av kundene våre: «Takk for at dere har bidratt til et bedre arbeidsmiljø i bedriften vår!» Det traff meg midt i hjertet.

Regionsjefen trekker pusten før hun fortsetter:

– Å få den tilbakemeldingen i et så krevende år ga oss alle energi og motivasjon. Selv om vi har investert mye i utstyr og teknologi, så vil menneskene alltid være det viktigste. Tilbakemeldingene fra kundeundersøkelsen viser også dette. Kundene våre setter pris på de dyktige menneskene som jobber her. De føler seg ivaretatt og får den serviceopplevelsen de både forventer og fortjener.

Kultur og mennesker har lenge vært 4Services sitt største konkurransefortrinn.

– Vi har samlet en fin gjeng som synes innovasjon og utvikling er gøy. Hos oss er det lov til å tenke nytt. I stedet for å analysere alt i hjel prøver vi i stedet. Vi har høyt tempo og gjør justeringer underveis. Jeg er sikker på at nettopp den mentaliteten aldri går ut på dato i servicebransjen, forteller Aarhaug.

Trøndelagsmodellen

Ifølge NAV kommer Norge til å mangle så mange som 100 000 fagarbeidere de neste årene. Mange bedrifter i Trøndelag mangler allerede faglært arbeidskraft. Derfor tilbyr fylkeskommunen og NAV et unikt og skreddersydd opplæringsløp med tilbud om lærlingplass og fagbrev.

Trøndelagsmodellen er et prosjekt vi er utrolig stolt over å få være med på, sier Aarhaug.

4Service har et solid fotfeste i Midt-Norge og har så langt levert over forventning, blant annet i Trondheim. At selskapet tar del i utvikling av og utdannelse til regionens ungdom, er bare naturlig.

– Vår deltagelse i prosjektet er todelt. For det første er sosial bærekraft en viktig satsning for hele selskapet. For det andre er konkurransen i arbeidsmarkedet så stor at vi må ta vår del av ansvaret for å sikre påfyllet av gode medarbeidere.

Skal Aarhaug og hennes kollegaer dra nytte av alle mulighetene som ligger frem i tid, må det gode arbeidsmiljøet beholdes og utvikles videre.

– Det har vært en del folk som har forsvunnet ut av bransjen under pandemien. Vi har heldigvis hatt en lav turnover og står nå bedre rustet enn mange av våre konkurrenter. Kombinert med innsatsen vi legger ned i initiativ som Trøndelagsmodellen, så er det ingen grunn til at den neste medarbeider- og kundeundersøkelsen ikke skal blir like bra som fjorårets, avslutter Aarhaug.