HR HMSK

Årets viktigste dag

De 52 ukene i fjoråret var innholdsrike for de ansatte i 4Service. I HR- og HSMK-avdelingen jobbet de ikke bare med pandemiens ulike kriser, men også med hvordan selskapet skulle angripe de mange mulighetene som fremtiden alltid bringer.

Gode arbeidsforhold

4Service teller over 4000 ansatte. Fire av dem finner du i HR-avdelingen, og én av disse er HR-manager Anine Tennøe.

– Vi både vil være og er avhengige av å kunne være fleksible og raskt håndtere nye oppgaver, sier Tennøe.

Hun og de tre andre i avdelingen skal støtte selskapets ledere i håndteringen av de ansatte, samt sikre utvikling og løse eventuelle utfordringer.

– På de tre årene jeg har vært ansatt, har vi økt bemanningen fra 2500 til 4000 mennesker. Naturlig nok har det medført flere arbeidsoppgaver for oss i HR, men løsningen er ikke alltid å øke størrelsen på avdelingen. Vi har som mål å aldri bli byråkratiske, men heller lære opp og inkludere de lederne som sitter tettest på driften.

Thomas Mydland kommer fra Flekkefjord, men bor på Lillestrøm. Han har bakgrunn fra servicebransjen, og for fem år siden startet han i 4Service. I dag er Mydland HMSK-leder onshore og offshore.

– Hverdagen min er variert, og jeg sitter selv tett på driften. Selvsagt er det noe ad hoc-arbeid for meg som for alle andre, men jeg har alltid et øye på de overordnede målene. Det mest givende er å kunne være med på å sikre gode arbeidsforhold for hele selskapet, sier Mydland.

Anine Tenne

Uke 50 og 51

Mot slutten av fjoråret bestemte regjeringen seg nok en gang for å stenge ned deler av samfunnet. Smitten steg, og det samme gjorde frustrasjonen. Tennøe forklarer:

– Den 13. desember kom det nye råd rundt delvis nedstengning og nye tiltak. Vi så oss nødt til å permittere 400 ansatte, primært innenfor mat og servering, hvor store deler av vår virksomhet ble stengt over natten.

Fire dager senere, på fredagskvelden, kom regjeringens første forslag til lønnsstøtteordning. Formålet var at færre bedrifter skulle permittere sine ansatte, men foreløpig fremsto de offentlige ordningene som både kompliserte og utilstrekkelige. Ordningene ble endret flere ganger frem til 21. desember, og selv om det fortsatt var betydelig usikkerhet rundt det økonomiske ved å ta de ansatte tilbake, traff konsernledelsen et viktig valg:

– Dagen etter, altså onsdag 22. desember, trakk vi tilbake alle de 400 permitteringsvarslene. Jubelen sto i taket! Bedre julegave var det ikke mulig å gi, smiler Tennøe.

Gjennom noen hektiske dager hadde konsernledelsen regnet seg frem til at selv om den offentlige ordningen kanskje ikke ville dekke de økonomiske tapene, kun en mindre andel, ville 4Service takke ja og heller se på kostnadene som en investering i de ansatte.

– Alle jeg snakket med før og etter juleferien, har vært svært positive til den avgjørelsen, legger Mydland til.

4Service, med konsernsjef Tor Rønhovde i spissen, har i lang tid sagt at «medarbeiderne er vår viktigste ressurs». Da det blåste som verst og testen var som størst, sto konsernledelsen fjellstøtt bak ambisjonen om å ha bransjens beste arbeidsplass.

– Med mange medarbeidere er informasjonsflyten avgjørende. Via en kollega fikk jeg høre at en kunde i Oslo-området hadde fått med seg hvordan vi håndterte kommunikasjonen internt. De var mer enn imponert! Godt arbeid innen HR og HMSK er absolutt en konkurransefordel, sier Mydland.

Thomas Mydland

Bunnsolide løfter

Tennøe og Mydland har i året som ligger bak oss, ikke bare jobbet med utfordringer som lå rett foran dem. De har også hatt tid til løfte blikket og se fremover.

– I 2021 startet vi opp et nytt employer branding-prosjekt, forteller Tennøe.

Opprinnelig skulle prosjektet vært påbegynt året før, men ble utsatt på grunn av pandemiens mange utfordringer.

– I bunn og grunn handler det om hvordan vi skal tiltrekke, utvikle og ikke minst beholde medarbeidere. Vi har hatt workshops og inkludert store deler av selskapet, fra konsernledelsen på toppen til de som utfører tjenester i ytterste ledd. Innspillene vi har fått har dannet utgangspunkt for «medarbeiderløftet» vårt. Dette er noe som representerer oss som selskap, og som vi vil bruke aktivt i vår kommunikasjon i 2022, sier HR-manageren.

«Medarbeiderløftet» er bygget opp av fire punkter.

1. Vi er stolte av medarbeiderne våre og leveransene.

2. Vi har tillit til medarbeiderne våre ut i ytterste ledd.

3. Vi har høyt tempo og trives med det.

4. Vi jobber i team og liker å stille opp for hverandre og kundene.

Velkommen, fremtid

Også Mydland har rustet opp for det som kan komme:

– Vi har rigget oss godt for kjente og ukjente utfordringer. Gjennom 2021 har vi skapt nye og justert på eksisterende beredskapsplaner, drevet opplæring av ledere samt fått muligheten til å vise våre medarbeidere hvordan vi som selskap arbeider i kriser.

Prosjektet ble initiert direkte fra konsernledelsen, og Mydland ble gitt ansvaret.

– Helt konkret har vi gjennomført kriseøvelser, blant annet offshore. I en tid der samfunnet gjennomgår det som må sies å være etterkrigstidens største krise, har det vært utrolig spennende å få være en del av teamet som håndterer kriser.

Grunnmuren i HR- og HMSK-arbeidet er solid. Fremtiden ønskes velkommen av både Tennøe og Mydland.

– Vi er godt rigget for det som skal komme, fordi vi har funnet en god balanse mellom det operative og det strategiske. Samtidig opplever jeg at vi har gode relasjoner og nyter tillit i resten av selskapet, sier Tennøe.

Mydland nikker bekreftende og legger til:

– I 2021 har vi forberedt selskapet for den nye normalen. Vi har fått på plass nye systemer og forbedret kommunikasjonen. Dette gir oss en enda bedre mulighet til å informere, involvere og påvirke i fremtiden, avslutter han.