Offshore

Tempo, automatikk og bærekraft

Det er ikke alltid like enkelt å håndtere en hektisk og krevende hverdag, og samtidig styrke seg for økt konkurranse og nye muligheter. 4Services offshoredivisjon er et levende eksempel på at dette er høyst mulig. Hemmeligheten er hardt arbeid kombinert med en bunnsolid selskapskultur.

Et hektisk år

Jobber du offshore, har du historisk sett hatt tilgang på god mat i kantinen på jobb. Per Henning Tjelta er utdannet kokk, men jobber i dag som driftsdirektør offshore i 4Service.

– For min del har det vært en lang og spennende reise fra kjøkkenet til der jeg er i dag. Samtidig – Tjelta tenker seg om – har erfaringene jeg har tatt med meg på veien, vært avgjørende. I året som ligger bak oss, har vi nok en gang forbedret mattilbudet vårt ute på riggene. Vi har lagt vekt på sesonger og med det styrket oss ytterligere på bærekraft, sier Tjelta.

Per Henning Tjelta

Samtidig som Tjelta begynte i 4Service i 2021, hadde også HMS-koordinator Lise Lotte Johannessen sin første dag i selskapet.

– Min jobb handler først og fremst om å samle inn og registrere data. På den måten får vi god oversikt over sykefravær, kapasitet, revisjoner og tilsyn, forklarer Johannessen.

Få arbeidsdager er like for de to sandnesgaukene. Tjelta har ansvaret for at rundt 300 medarbeidere skal prestere på topp.

– Dagen starter tidlig, og jeg får unna det administrative. Jeg har hyppig kontakt med våre elleve rigger og spesielt med våre dyktige driftsledere. Vi er et selskap i medvind, og det merkes på alle som har 4Service på uniformen, forteller han stolt.

Å starte i ny jobb er både spennende og lærerikt. Det som møtte Tjelta og Johannessen, var et selskap med store muligheter og mye ansvar.

– Vi i 4Service liker høyt tempo, smiler Tjelta før han fortsetter:

– Jeg tror vi begge bestemte oss for å bare kjøre på, sette oss konkrete mål og jobbe det remmer og tøy kunne holde!

Johannessen ler og legger til:

– Det er morsomt å være med på endringer og få skape muligheter. Jeg hadde forventet en bratt læringskurve, men den ble enda brattere enn det jeg hadde sett for meg. Som Per Henning sier, vi trives med høyt tempo. Det skaper en kultur med dynamikk og resultater.

Nettopp kulturen har vært viktig i et år med mange uforutsette hendelser.

– Måten lederne ute på riggene har tatt til seg nye ideer og retningslinjer på er beundringsverdig. Fra konsernledelse til de som har logoen på brystet, servicekultur er noe som gjennomsyrer 4Service. Vi møter alle utfordringer med et smil og stor fleksibilitet, sier driftsdirektøren.

Lise Lotte Johannessen

En grønnere fremtid

Selv om den daglige driften tar mye av Tjelta og Johannessens oppmerksomhet, har de i 2021 også funnet tid til å styrke seg for fremtiden.

– Året som ligger bak oss, bærer preg av nevnte kultur, men også store ambisjoner. Vi vet det kommer sterk vekst i årene som kommer, og den veksten er vi rigget for, sier Tjelta.

For å kunne møte de nye mulighetene best mulig brukte Johannessen mye tid i 2021 på å omgjøre manuelle systemer til automatiske.

– Vi har innført to nye systemer som vil gjøre hverdagen både bedre og mer effektiv i årene som kommer. Actimo er en ny plattform som gjør kommunikasjonen internt enklere, og som vi nå bruker i hele selskapet. Denne appen er spesielt viktig fordi mange av våre medarbeidere ikke sitter foran en PC. Agrippa er kalender, avvikssystem og dokumenthåndtering i ett og samme program. Først og fremst erstatter det mange andre separate systemer og gjør arbeidet vårt mer sømløst, forteller hun.

Det er ikke bare nye systemer som har sett dagens lys under fjoråret. Tjelta trekker frem to eksempler fra bærekraftsarbeidet:

– I samarbeid med matspaltist og TV-kokk Andreas Viestad og vår fiskeleverandør har vi startet et prosjekt som heter Bifangst. Kort fortalt handler det om å ta vare på all fangsten fiskerne får når de fisker etter spesielle arter. Målet er å kunne bruke all fisken som hentes opp av havet, samtidig som vi selvfølgelig opprettholder den gode kvaliteten og smaken vi er kjent for.

Prosjektet har til nå blitt tatt godt imot på riggene og likner på arbeidet 4Service allerede gjør innenfor kjøtt, nemlig at alle deler av dyret kan og bør brukes.

– Det andre jeg vil trekke frem, er blåsokkene alle må ha på seg innendørs på plattformene. I 2021 fant vi endelig en løsning som gjorde at vi kunne produsere blåsokker laget med 95 prosent gjenbrukbart materiell. Odfjell, en av våre viktigste kunder, har tatt imot innovasjonen med åpne armer og skal ta de nye blåsokkene i bruk på mange av sine plattformer i 2022. Driftssjef Erling Overaa fortjener en ekstra applaus. Det var han som knekket koden, sier Tjelta.

Årene som ligger foran offshoredivisjonen til 4Service, ser ut til å bli spennende. Selskapet skal levere flere store anbud og ansette flere folk.

– Vi er klare for ytterligere vekst og har mange jern i ilden, sier Johannessen.

Tjelta legger til:

– Absolutt! Strukturen for å bli en enda større aktør offshore er på plass, og med Norges dyktigste medarbeidere på laget er vi klare til å møte konkurransen i markedet, avslutter han.