Tor R nhovde

Forord fra Tor

Mange ser på året 2020 som noe helt ekstraordinært. Pandemien kom til Norge, og resten av det året vil bli behørig beskrevet i fremtidens historiebøker. For oss i 4Service ble 2021 vel så spesielt. Et år fylt av store opp- og nedturer, helt frem til det øyeblikket da julefreden senket seg. Flere nedstigninger av samfunnet medførte betydelige utfordringer for mange av våre kunder, som igjen rammet deler av vår drift. Samtidig var det andre deler av vårt konsern som gikk bedre enn noen gang. 2021 bød på en rekke salgs- og omsetningsrekorder som overrasket, gledet og ga økonomisk trygghet til resten av konsernet. Og viktigst av alt: Oppturene ga oss vissheten om at vi var på vei mot bedre tider. En visshet som vi kunne bruke til viktige investeringer, tilbaketrekking av permitteringsvarsler og økt tempo i hele organisasjonen.

Gjennom snart tolv år har 4Service vokst til å bli en betydelig aktør innenfor service- og forpleiningsbransjen. I dag teller vi nærmere 4000 medarbeidere og er til stede i store deler av landet med et variert tilbud av tjenester innenfor mat, renhold, kontor og forpleining. Veksten vil helt sikkert fortsette de neste årene. Fra 2022 sikter vi mot videre ekspansjon innenfor landegrensene, men har også lagt en konkret plan for å kunne konkurrere på en nordisk arena. Den unike kulturen i 4Service har tatt oss langt her i Norge. Jeg har stor tro på vår videre vekst utenfor landets grenser gjennom strategiske oppkjøp, kombinert med aktiv tilføring av vår kunnskap, nivå av kundepleie, teknologiske løsninger og nettopp kultur.

De fleste årsrapporter har et naturlig søkelys på det som ligger bak oss. Samtidig er vi i 4Service alltid mest opptatt av det vi har i vente. For det er kun fremtiden vi kan påvirke. Derfor har vi gitt denne årsrapporten navnet Årsrapport for fremtiden. Gjennom en rekke artikler vil vi ta med deg som leser på en reise gjennom konsernet vårt. Du vil få stifte nærmere bekjentskap med kollegaer som har stått i tøffe tak, levert under ekstraordinære forhold og samtidig planlagt for vår videre vekst. På den måten forenes fortid og fremtid, til historier jeg håper vil engasjere og inspirere.

Tor Rønhovde
Konsernsjef 4Service