Renhold

Robotene kommer!

Selv om Eir Renhold opplevde nok et rekordår i 2021, ligger de ikke på latsiden av den grunn. Nye regioner og vekstområder skal utvikles, samtidig som ny teknologi skal testes, forstås og tas i bruk. EIR Renhold sikter mot flere rekorder allerede i 2022.

Fredrikstad og Bergen

Patrick Malnes er en travel, men humørfylt mann. Som direktør i Eir Renhold, renholdsdivisjonen i 4Service, har han ansvaret for over 2000 medarbeidere.

– I dag blir det naturlig nok mer ledelse enn operativt renhold for min del, men som de fleste andre begynte jeg på gulvet, sier Malnes.

Direktøren fra Fredrikstad startet med renhold i ung alder og ble tidlig involvert i familieselskapet med ti ansatte.

– Jeg har selv vasket og tørket støv, og i dag er jeg så heldig å få lede mange hardtarbeidende mennesker som gjør det samme. Å være med på denne reisen har gjort at jeg virkelig forstår verdien i alle oppgaver som blir gjort.

Én av dem Malnes leder, er relativt ny i selskapet. Morten Mæland er driftssjef for Eir Vedlikehold, en nysatsing for 4Service på Vestlandet.

– Jeg hadde sluttet i det som het Bergen Vedlikehold og startet på noe nytt. Men da Patrick ringte og fortalte at de hadde kjøpt selskapet, skulle gjøre det til Eir Vedlikehold og planla for regional vekst, var valget om å komme tilbake enkelt, forteller Mæland.

Malnes forteller ivrig om arbeidet med å hente Mæland tilbake:

– Da vi kjøpte Bergen Vedlikehold hørte vi utrolig mye bra om Morten. Vi tok kontakt og snakket åpent om både muligheter og utfordringer. At Morten sa ja til å bli med på laget og være med på å videreutvikle Eir Vedlikehold som konsept, er vi veldig fornøyde med.

Året som ligger bak oss, var innholdsrikt for alle som driver med renhold. I pandemiens andre år fikk de også velfortjent heder og ære.

– Behovet for renhold i 2021 har naturlig nok vært ekstra stort. Selvsagt har det skapt gode økonomiske resultater for oss, men vel så viktig er det at vi som bransje og servicetilbyder nå virkelig blir satt pris på. Det norske folk har forstått viktigheten av godt renhold, og det har igjen ført med seg en økt selvfølelse og ytterligere arbeidsstolthet for alle oss som har det som levebrød, sier en stolt Malnes.

Også Mæland deler Malnes’ observasjon om den økte statusen renholderyrket har fått.

– Det er spennende å være en del av en næring som på kort tid fikk status som samfunnskritisk. Samtidig var det interessant å observere hvordan bransjen responderte på usikkerheten i markedet. Noen lukket seg helt ned. Vi i 4Service gjorde det motsatte og gikk i løsningsmodus, forklarer den bergenske driftssjefen.

Patrick Malnes

Vekstområder

En viktig del av direktør Malnes’ jobb er å se mot fremtiden og skape nye muligheter. Han har en klar formening om hva den aller viktigste suksessfaktoren er:

– Skal vi legge til rette for videre vekst, må vi begynne med å ta best mulig vare på de menneskene vi allerede har!

4Service har gode systemer på plass for å utvikle og ta vare på egne medarbeidere, men naturlig nok gjør selskapet også andre ting for å styrke seg mot konkurranse i bransjen.

– Oppkjøpene her på Vestlandet er opplagt noe som vil gi oss spennende muligheter i fremtiden, sier Mæland og fortsetter: Dette var også første gangen 4Service kjøpte et selskap med en så tydelig profil innen det vi tidligere kalte temporære tjenester, men i dag kaller vedlikehold.

I fjor kjøpte også 4Service et liknende selskap i Kristiansand og planlegger å vokse innenfor dette markedet i årene som kommer.

– Vi skal være en støtte til de tradisjonelle vaktmestertjenestene, men ikke konkurrere med dem. Det er spennende å få være med på utviklingen av tjenesteområdet som befinner seg et sted mellom renhold og vedlikehold. Jeg ser mange spennende muligheter for hele vestlandsregionen, forteller Mæland engasjert.

Fremtidens renhold har kommet

Det er ikke bare på Vestlandet at 4Service har styrket seg. Også teknologisk har Malnes og hans kollegaer tatt store steg.

– Vi har satset stort på utviklingsavdelingen vår og jobber nå mer med roboter og sensorer enn noen gang før. Dette er noe vi skal være markedsledende på, og vi har i dag de første helautonome robotene i full jobb, forklarer Malnes.

Robotene Ella, Liberty SC50, Cleanfix og Whiz kan du i dag finne på blant annet kjøpesentre, i gymsaler og i butikker.

– Planen er ikke at renholderen skal springe fortere, men heller jobbe bedre. For å få til det trenger vi den støtten som ny teknologi kan gi oss, legger direktøren til.

I Oslo, Stavanger og Trondheim er nye og store høytrykks- og rentvannssystemer for vinduspuss kjøpt inn, men både Malnes og Mæland understreker viktigheten av menneskene i vår digitale tidsalder.

– Sammensetning av riktig folk og rett kompetanse må aldri glemmes. Skal vi lykkes også i fremtiden, må alle være villige til å hjelpe hverandre fremover, sier Mæland.

Malnes er enig:

– Menneskene er utrolig viktige. Kulturen har tatt oss dit vi er i dag, og kulturen kommer til å ta oss inn i fremtiden. Med gode rutiner og en fremoverlent organisasjon er vi godt rigget for nye muligheter. Vi dekker hele landet og har ressursene og viljen til å stå i det jeg tror kommer til å bli en eksplosiv vekst fremover.

– Og så gleder jeg meg til at enda flere roboter gjør bergensere av seg i tiden som kommer, avslutter Mæland muntert.