Bærekraft ESG

En praktisk bidragsyter

4Service har i lang tid arbeidet aktivt med bærekraft. Selskapet har involvert seg der de kan utgjøre størst forskjell, og resultatene har ikke latt vente på seg. I denne artikkelen kan du lese om noen av fjorårets eksempler på det de kaller for praktisk bærekraft.

Fra S til ESG

I 2020 ansatte 4Service Tone Hartviksen som leder for sosial bærekraft. I dag er hun ESG-ansvarlig for hele selskapet.

– Vi har sagt en stund at vi skal være best på praktisk bærekraft. Det gjelder selvsagt enda, forteller Hartviksen.

ESG står for environmental, social and corporate governance, eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk. Hartviksens utvidede rolle har resultert i mange nye arbeidsoppgaver.

– Før konsentrerte jeg meg om S-en i ESG. Med to ekstra ansvarsområder, E og G, har jobben min snudd seg fra å hovedsakelig dreie seg om menneskene, både de ansatte og de som står utenfor arbeidslivet, til å inkludere det miljø- og forretningsmessige. Vi merker et økende påtrykk fra kunder, myndigheter, eiere, og til og med kollegaer, om å vise til organisasjonens bærekraftsarbeid. Og det holder ikke med intensjoner og fine ord, det må være dokumenterbart, målbart og i henhold til rapporteringsstandarder.

ESG danner rammeverket for bærekraftsarbeidet til 4Service, og selskapet har særlig valgt å løfte frem mat og mennesker som de to viktigste satsingsområdene.

– Mat og mennesker er områdene der vi kan gjøre størst forskjell. De er direkte knyttet til kjernevirksomheten vår. Det gir en konkret tilnærming til og definerer på mange måter praktisk bærekraft hos oss, sier en engasjert Hartviksen.

– Vi har lagt til mer struktur og blitt enda mer proaktive. Vi har alltid vært drevet av personlig initiativ fra ildsjeler rundt om i hele selskapet. Det vil vi selvsagt beholde, men vi trenger også klare mål, forståelige strategier og handlingsplaner med god forankring i alle ledd.

Tone Hartviksen

Strategi og konkrete tiltak

2021 ble et år med hardt arbeid og mange muligheter for alle dem som jobber med bærekraft i 4Service. På spørsmål om spennende tiltak som ble gjennomført i året som ligger bak oss, peker Hartviksen først på den nye bærekraftstrategien.

– Vi brukte fjoråret på å utvikle en ny strategi for bærekraft. Jeg er stolt over at den er forankret helt i toppen av selskapet, smiler hun.

Noe av det viktigste strategien inneholder, er konkrete mål.

– Når alle drar i samme retning, blir det stordriftsfordeler. Summen av to pluss to blir som kjent ofte mer enn fire. Målene vi har satt oss, gjør det enklere å styre aktiviteter og initiativ i fremtiden. Vi har i tillegg egne mål og retningslinjer som helt konkret treffer miljø, det sosiale og det forretningsetiske.

4Service har ikke bare laget ny bærekraftstrategi i året som gikk. Mer konkrete tiltak har også blitt gjennomført.

– Det første som slår meg er baristakurset vi laget, og som vi arrangerte på Kammerset Kaffebar for ungdommer i NAV-systemet. Kurset hadde både en praktisk og teoretisk tilnærming. Målet var å styrke deltakernes kompetanse, og med det øke mulighetene til å skaffe seg jobb på en kaffebar, forteller Hartviksen.

Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne var fantastiske! Da en av 4Services kantiner behøvde et par ekstra armer og bein i noen uker, benyttet selskapet seg av organisasjonen Ideelt for å leie inn nødvendig arbeidskraft.

– Ideelt er en sosial entreprenør som jobber bevisst og målrettet for å gi dem på utsiden en jobb og en mulighet på innsiden. Målet deres er å «skape trygge nabolag ved å sysselsette lokal ungdom», og er et tydelig eksempel på hvordan vi kan benytte vår posisjon som innkjøper, til å løfte frem aktører som tar sosialt ansvar. Og sist, men på ingen måte minst, så er det flott at over tjue personer har tatt et fagbrev hos oss i år. Det gjør meg glad på deres og selskapets vegne. Alt dette er gode eksempler på praktisk bærekraft, forklarer den engasjerte ESG-ansvarlige.

Ambisjoner har 4Service aldri manglet. Dette gjelder også innenfor bærekraft.

– Vi har god tradisjon for å ha høye mål her i selskapet. Jeg er glad for å kunne si at dette også i aller høyeste grad gjelder områdene innen ESG, avslutter Hartviksen.

Klimanøytralt renhold

Henriette Haugsnes er kvalitetssjef i 4Service. Arbeidet hennes består først og fremst i å sørge for at selskapet består revisjoner og leverer på sertifiseringer innen miljø og kvalitet.

– Min arbeidshverdag er variert. Jeg jobber mest med ledergruppen til renhold og opp mot konsernet rundt sertifikater, samt analyser, mål og rapportering innen kvalitet, HMS og miljø. 2021 var for vår del strukturert og grundig. Vi ser alltid etter muligheter til forbedring, og med det styrke konkurransekraften vår i fremtiden.

Søkelyset på kvalitet bærer frukter. Haugsnes kan fortelle om gode tilbakemeldinger fra både kunder og egne medarbeidere.

– Fjorårets kundeundersøkelse var veldig bra, særlig om man ser den i sammenheng med pandemiens andre år. Det virker ikke som at covid-19 har påvirket kundekvaliteten, snarere tvert imot. Aller mest gledelig er det at våre egne medarbeidere nok en gang ga høye karakterer i den årlige medarbeiderundersøkelsen, sier kvalitetssjefen.

En annen positiv hendelse for Haugsnes og 4Service, var at renholdsdivisjonen i 2021 ble klimanøytral.

– Helt på starten av året nådde vi målet om å bli klimanøytrale. I månedene som fulgte, har vi tatt ytterligere steg og laget gode systemer for innhenting av ytterligere data. Selv om vi fortsatt må kompensere noe med blant annet å kjøpe klimakvoter, så er det viktigste å hele tiden se etter og finne nye måter å redusere avtrykket vårt på, forklarer Haugsnes.

Siden hele konsernet ble ISO-sertifisert innenfor kvalitet og miljø i 2020, har 4Service hatt oppmerksomhet på mål og resultater.

– I starten var det vanskelig å finne ut hva og hvordan vi skulle måle, særlig innenfor miljø. Men med to års erfaring begynner vi å se resultater og trender på målingene, noe som gjør det lettere å avdekke hva vi gjør bra og hvor vi kan forbedre oss.

Renholdsdivisjonen har gjennom året økt prosentandelen på elektriske kjøretøy, hatt søkelys på å bruke miljømerkede engangsartikler og redusert forbruket av plast.

– Det er motiverende å se at dette ikke bare er viktig for miljøet, men også for kunder og medarbeidere. Som selskap har vi et tydelig budskap og klare ambisjoner rundt bærekraft, sier Haugsnes.

Henriette Haugsnes
Barekraftig matglede 4 SV 03604 600 Foto Marius Rua

Bærekraftig matglede

Trine Holmen-Løkken er direktør for kantine og personalrestauranter i 4Service. Med seg på laget har hun blant annet dyktige regionledere i Trondheim, Bergen og Oslo.

– Som leder er mine viktigste oppgaver å sørge for at vi er on track, og å holde laget samlet, sier Holmen-Løkken.

Pandemien har tatt på for alle, men kanskje særlig for dem som jobber innen servicebransjen.

– 2021 var like krevende som 2020. Heldigvis har vi klart å stå sammen og hjelpe hverandre. Det gjør meg både stolt og optimistisk for fremtiden.

Høsten var spesielt god for alle innen kantine og personalrestauranter. Omsetningen økte, og gjestene var på vei tilbake.

– Da enda en nedstengning kom i desember, valgte vi å ikke permittere. Arbeidstiden ble heller brukt til å heve kompetanse og komme à jour. Jeg var glad vi tok det valget da, og om mulig enda mer glad for det i dag.

Holmen-Løkken forteller at over 100 medarbeidere har gjennomført bakekurs, og at det nå bugner av inspirasjon internt.

– I en hektisk hverdag er det lett å glemme at alle trenger påfyll av kompetanse og inspirasjon. At vi prioriterte nettopp dette i den vanskelige tiden, er noe vi kommer til å nyte godt av i mange år fremover, sier direktøren.

Et annet viktig prosjekt har vært å implementere begrepet «bærekraftig matglede». Holmen-Løkken forklarer:

– Vi har jobbet med dette prosjektet de siste to årene, og nå begynner vi virkelig å se resultatet av innsatsen. I 2021 la vi vekt på å øke bruken av grønt, og nå er 53 prosent av alt vi kjøper inn fra nettopp den kategorien.

I kjent stil stopper ikke 4Service der. Selskapet, med Holmen-Løkken i spissen, vil gjøre mer.

– Mot slutten av året dreide vi oppmerksomheten mot sjømat. Det er selvsagt lett å bare servere oppdrettslaks. De fleste liker smaken, og produktet krever svært liten tilberedning. Men havet har så mye mer å by på! I 2022 skal vi introdusere gjestene våre for flere velsmakende alternativer fra havet, og forhåpentlig redusere mengden med kjøtt ytterligere. Hemmeligheten er å ikke ta bort noe, men snarere tilby attraktive alternativer.

Målet i 2022 for bruken av grønt er på 55 prosent, mens fiskeandelen skal økes fra 4 til 16 prosent. For å få til dette har 4Service knyttet seg opp mot en rekke kursholdere.

– Innenfor grønt har vi arbeidet tett med Vidar Bergum. Han har holdt kurs for våre medarbeidere. Innholdet ble filmet og er nå en del av vår kunnskapsbank. Fremover skal vi gjøre det samme innen fisk, men da i samarbeid med Lerøy, avslutter Holmen-Løkken.

Trine Holmen L kken